facebook linkedin sns3 preuzimanje datoteka

Termoelektrana

termoelektrana

Pregled

Ekspanzija vruće pare za pogon turbina za proizvodnju električne energije još uvijek je glavni način da se zadovolji potražnja za industrijskom i civilnom proizvodnjom električne energije.Tradicionalna proizvodnja električne energije iz fosilnih goriva čini oko 80% ukupne proizvodnje električne energije, a taj će se omjer raspodjele nastaviti iu sljedećih nekoliko desetljeća.

Kombinirana toplina i energija, korištenje biogoriva ili drugog otpada koji nastaje ljudskim aktivnostima ili proizvodnja električne energije također se stalno razvija.

Ventili koji se primjenjuju na ovakvim projektima moraju biti u stanju savladati radne uvjete visoke temperature.

Kako bi se poboljšala otpornost na pojavu puzanja, povećala izdržljivost i osigurale pouzdane funkcije u životnom ciklusu u teškim radnim okruženjima, ventili, turbine i druga oprema koja nosi tlak moraju se kontinuirano ažurirati u pogledu materijala i proizvodnih procesa. HIVAL® može zadovoljiti različite potrebe kupaca u elektroprivredi.

Glavni projekti

● State Power Investment Corporation Limited

● China Huadian Corporation LTD.

● China Huaneng Group Co., LTD.

● China Datang Corporation Ltd.

● CHN ENERGIJA


Ostavite svoju poruku